حضرت امام صادق (ع): اشرف الموت قتل الشهاده > شرافتمندترین مرگ ها کشته شدن در راه خداست.

تماس با ما

پیام یا سوال خودتان را برایمان بفرستید.

* indicates required field