حضرت امام صادق (ع): اشرف الموت قتل الشهاده > شرافتمندترین مرگ ها کشته شدن در راه خداست.

کتاب الکترونیکی زندگی نامه شهید جعفری

شما میتوانید زندگی نامه شهید دکتر حاج ملاعباس جعفری را که بصورت کتاب الکترونیکی آماده شده است دانلود کنید.

قابل ذکر است برای راحتی بعضی از عزیزان برای اجرای این کتاب به هیچ نرم افزاری نیاز نیست.

کتاب الکترونیکی زندگی نامه شهید جعفری

6.54 مگابایت